ID_CONTENT 69

21/03/2018 - Nieuws

Nooit meer tobben over achterstallige huur

Een artikel uit De Tijd waarbij Trevi rentmeester Vlaanderen, John-Alexander BOURGUIGNON, het woord neemt.

Een verzekering kan soelaas bieden als huurders niet betalen of een woning beschadigen. Een overzicht van het beperkte aanbod en welke oplossing Trevi biedt. 

Documenten